[masterslider id="1"]

USŁUGI

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wykonujemy drogi, ulice, place, ciągi piesze oraz ścieżki rowerowe o standardowych konstrukcjach, a także estetyczne nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.

Produkujemy i sprzedajemy kruszywa betonowe - znakomity i sprawdzony materiał na podbudowy drogowe.

Wykonujemy specjalistyczne roboty ziemne i rozbiórkowe.

Projektujemy i urządzamy tereny zielone, parki, miejsca rekreacji miejskiej.

OFERTA

___________________________________________________________

Wynajmujemy sprzęt drogowy.

Stosujemy na życzenie tradycyjne i nietypowe materiały kamienne; projektujemy i realizujemy wszelkie elementy drobnej architektury. Mamy bogate doświadczenie we wzmacnianiu geotekstyliami słabych gruntów przeznaczonych pod obiekty drogowe. Wspólpracujemy ściśle w tym zakresie wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

Produkujemy i sprzedajemy mieszanki betonowe.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KONTAKT

Biuro / Zarząd:

Warszawa 01-029
ul. Dzielna 21/47

NIP: 527-20-50-954

tel. (0-22) 636 56 67
tel. (0-22) 636 56 68
tel/fax (0-22) 636 56 69
tel. 0-602 176 786
e-mail: biuro@delta-sa.com.pl

Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

Dyrektor ds. Produkcji

mgr inż. Robert Bartonowicz
e-mail: r.bartonowicz@delta-sa.com.pl

Kierownik Działu Przygotowania
Produkcji i Marketingu
Ewa Czemisow
e-mail: marketing@delta-sa.com.pl

Baza:

Warszawa 01-267
ul. Jana Kazimierza 68a
tel. 572-349-029
tel. 602 176 788
e-mail: baza@delta-sa.com.pl

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00