[masterslider id="1"]

AKCJONARIUSZE

REJESTR AKCJONARIUSZY

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Delta S.A. z siedzibą przy Dzielnej 21/47, 01-029 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000014555 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

numer NIP:527-205-09-54 numer REGON: 012820538, kapitał zakładowy w wysokości 1 074 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

KONTAKT

Biuro / Zarząd:

Warszawa 01-029
ul. Dzielna 21/47

NIP: 527-20-50-954

tel. (22) 636 56 67
tel. (22) 636 56 68
tel/fax (22) 636 56 69
tel. 602 176 786
e-mail: biuro@delta-sa.com.pl

Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

Dyrektor ds. Produkcji

mgr inż. Robert Bartonowicz
e-mail: r.bartonowicz@delta-sa.com.pl

Kierownik Działu Przygotowania
Produkcji i Marketingu
Ewa Czemisow
e-mail: marketing@delta-sa.com.pl

Baza:

Warszawa 01-267
ul. Jana Kazimierza 68a
tel. 572 349 029
tel. 602 176 788
e-mail: baza@delta-sa.com.pl

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00